4.6( 8864)

Khandala Song in various Languages

- Hindi -
A Kya Bolti Tu?
A Kya Mai Bolu?
Sun
Suna
Ati Kya Khandala
Kya karu Ake mai Khandala
Are Ghumenge, nachenge, gayenge Aish karenge or kya ?- English -
Aye what do you say?
Aye what should I say?
Listen.
Speak on.
Coming to khandala?
What should I do, coming to khandala?
We'll roam, we'll loaf, we'll sing, we'll dance we"ll
freak, baby,what else?- Sanskrit -
[This is too good]
Aye balike, twam katham kathisyasi?
Aye balakah aham kim kathisyamh?
Shrinvasi!
Shrunha
Kim twam khandaalaa agchasyasi
Aham kim kurwasyami khandaalayeh
gamisyami, bhramisyami, nryuthyami, gaayami, maja
karishma, kim karishyami?- Punjabi -
A ! ke boldi tu;?
A ke mein bolan?;
Sunh
Sunha
Chaldi khandala
Ki karaan ae ke mein khandala
Are Ghoomenge, Turainge, Naachenge, Gaavenge, Mauj
Karenge, Aur Ki ?


- Gujarati -
Aye shun bole tu?
Aye hun shun bolu?
Sambhal
Sambhlaav
Aave chey su khandaalaa?
Shun karu aaviine khandaalaa?
Ghumshun, pharshun, naachshun, gaashun, majaa karshun,
beeju shun?- Marathi -
Aye kaai tu mhantes?
Aye kaai mi mhanhu?
Aik
Aikav
Yetes kai khandaalaa?
Kai karu yevon mi khandaalaa?
Are ghumuyaa, phiruyaa, gavuyaa, nachuyaa, aish
karuyaa, aankhin kai?- Kashmiri -
Heey, kya chaakh wannan?
Heev, kya bhe wanneyyyy?
Booz
Wanoo
Pakha telle khandalaa;
Kya karee weeteth bhe khandalaa
Pherevhey, nachevhey, geevevhey, khevevhey, eesh
karav, beyy kya?- Konkani -
Aye ! kitte sangta tu?
Aye ! aao kite sangu?
Saang
Saangta
Khandalaa yeta ghi?
Khandalaa yevun kithe kharche?
Bhovya, Phireya, Naachya, Gauya, maja korya, anikithe?- Bengali -
Ei ki bolis tui?
Ei ki ar boli?
Shon
Shonaa !
Jabi ki khondalaa
K! i kori giye khondalaa
Are, ghurbo, phirbo, nachbo, gaibo, maja korbo ar ki?- Malayalam -
Aye yendhu parayunnu?
Aye nyan yedhu parayaan?
Keku
Parayu
Varinno khandala?
Yendu cheyyan .. Nyaan vannittu Khandaala?
Karangam, chuttam, paadam, aadam, maja cheyyam,verendha?- Telugu -
Aye, ainte chaepphuta vu?
Aye,ainte chaepala?
Vinu
Chaeppu
Wastava Khandala
Yem Chesedhi? vacchi Khandala
Thiruguthamu, eguruthamu, aadthaamu, paadthaamu,maja
chesthamu inkemi?- Sindhi -
Aye cha thi c! haen tu?
Aye Maan chaa chavan?
Budh
Budhai
Acheti cha khandaalaa?
Cha kandis achi maan khandaalaa?
Are Ghumandasi, phirandasi, gayendasi,
Nachandasi,aaish kan! dasi, byo cha?- Magahi - (BIHARI)
A ki bolahin tu?
A kya boliyuow hum?
Sun
Sunaow
Aaimahi ki khandala
Ki kariaow aake hum khandala
Gumbai, Phir! bai, naachai, gaayii, aish karbai aur ki- Assamese -
ey ki kua tumi?
ey ki kom moi?
sun
suna
ahibi ki khandala?
ki korim aahi moi kahandalaa
are ghurim,phirim,nasim,gaam,khub phurti korim aru ki?- Tamil -
Enna solre?
Ennatha solla?
mudalla kelu,
sari sollu
Kandala variya
kandala poi enna panrathu
Vera enna .oor suthuvom aaduvom paaduvom jalsa pannuvom

No comments